Szkolenia dla firm

KOMUNIKACJA - DŁUGOTRWAŁE RELACJE Z KLIENTEM

Badanie potrzeb – jak rozmawiać, żeby dowiedzieć się czego klient potrzebuje; dlaczego język korzyści nie działa; dlaczego klienci odchodzą; co sprawia, że ludzie są zadowoleni z obsługi, jak sprawić, żeby byli zadowoleni; jak sprawić, żeby klient wrócił.

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

Konflikt w firmie – zło czy dobro? Co mogę wygrać a co przegrać na konflikcie w firmie? Jak się komunikować bez agresji? Magiczne słowo „ale” – przyczynek do konfliktu; ja w zespole – ja i mój zespół; typy osobowości; łatwo czy trudno rozmawiać.

SKUTECZNE PRZEKONYWANIE

Zmiana podejścia do przekonywania; co mówić i co robić, aby przekonać siebie i innych; obalanie sztampowych zachowań; 6 zasad przekonywania, reguły Cialdiniego i zasady retoryki; 4 podstawowe powody dokonywania zakupów; większa obawa straty niż oszczędności; nie język korzyści a język starty – teoria perspektywy.

INNE SPOSOBY KOMUNIKACJI

Komunikacja tradycyjna (mówienie), telefoniczna, mailowa; komunikacja obrazkowa – przypominajki, prezentacje; robienie ściąg z materiałów; tworzenie check listy; mówienie metaforą – opowiadania, bajki, historie z życia; nauka mówienia na zadany temat w danym momencie.

ZAPLANUJ SIEBIE - ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

– nabycie umiejętności określania celu, planowania i podejmowania decyzji w obszarze zarządzania sobą w czasie, 

– poznanie swoich indywidualnych preferencji wykorzystania czasu, 

– nauczenie planowania swojego dnia, tygodnia, miesiąca, kwartału i roku.

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

– nabranie pewności w kontaktach zarówno indywidualnych, jak i z większą grupą,

– dopasowanie przebiegu wystąpienia do audytorium,

– poznanie metod radzenia sobie z tremą i zamiana jej w motywację.

DOBRE MANIERY

– nauka budowania wizerunku osobistego  i korporacyjnego w oparciu o dobre maniery,

– zdobycie wiedzy jak z klasą zachowywać się przy stole, na przyjęciach,

– co powinno być na wizytówce, a czego być nie może,

PODEJMOWANIE RYZYKA I RACJONALNOŚĆ DECYZJI

– zdobycie wiedzy o etapach racjonalnego podejmowania decyzji,

– poznanie warunków efektywnego podejmowania decyzji,

– poznanie niepewności i ryzyka w podejmowaniu decyzji.

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

– nabycie umiejętności integrowania zespołu pracowniczego,

– nauczenie się delegowania zadań i wyznaczania standardów pracy,

– nabycie umiejętności skutecznego motywowania pracowników,